Informacje
Ekologia ozonowania

Ekologia ozonowania

Terminu „Rewolucja Przemysłowa” jako pierwszy użył historyk Arnold Toynbee w roku 1844, określając lata 1760-1830 jako najczarniejszy okres w dziejach Anglii. Gdyby mógł widzieć to, co obecnie dzieje się z przyrodą, to z całą pewnością zrewidowałby swoje poglądy. Dzisiejsze problemy przybierają skalę globalnej katastrofy ekologicznej… Jaki to ma związek z ozonowaniem? Otóż wszędzie tam, gdzie ozonowanie może zastąpić lub zredukować tradycyjne metody chemiczne, następuje znaczna poprawa jakości ekosystemu!

W roku 2015 czasopismo Ekonomia i Środowisko, którego wydawcą jest Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, opublikowało pracę pt. PODCZYSZCZANIE ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROCESU FENTONA, KOAGULACJI I OZONOWANIA, autorstwa dr inż. Jacka Leszczyńskiego i dr inż. Dariusza Wawrentowicza

Link:

Czytamy w niej m.in.: Istotną zaletą procesu ozonowania jak również ozonowania w połączeniu z koagulacją jest wzrost stosunku BZT5/ChZT, co zwiększa podatność odcieków na biodegradację.

W roku 2003 rocznik Ochrona Środowiska opublikował pracę WPŁYW PROCESÓW OZONOWANIA I BIOSORBCJI NA OBNIŻENIE I STABILIZACJĘ ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA DWUTLENEK CHLORU (S. Biłozor, A. Dąbrowska, W Ilecki, U. Raczyk-Stanisławiak, J. Świetlik, J. Nawrocki).

Link:

Czytamy w niej, że: Problem zapewnienia właściwego, tj. zgodnego z zapotrzebowaniem dawkowania dwutlenku chloru – jako dezynfekanta – należy rozwiązać poprzez zastosowanie procesu uzdatniania nie tylko obniżającego, ale również stabilizującego zapotrzebowanie wody na dwutlenek chloru. Takim procesem jest ozonowanie i następująca po nim filtracja wody przez biologicznie aktywne filtry węglowe.

W roku 2011 czasopismo Postępy Nauki i Techniki, redagowane przez Politechnikę Lubelską, opublikowało pracę OZONOWANIE JAKO EKOLOGICZNA METODA MODYFIKACJI
WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPU ALUMINIUM, autorstwa Mariusza Kłonicy

Link:

Wśród wniosków padają takie stwierdzenia:

Dla stopu aluminium analizowanego w pracy, aktywowanie energetyczne warstwy wierzchniej w atmosferze ozonu może być alternatywą dla stosowanych obecnie metod chemicznych, jeśli celem jest podniesienie wartości swobodnej energii powierzchniowej.

Ozonowanie może być proekologiczną technologią wykorzystywaną w przemyśle, wszędzie tam gdzie adhezja odgrywa ważną rolę.

Powyższe przykłady dotyczą różnych dziedzin przemysłu i gospodarki. W pierwszym mamy do czynienia z zastosowaniem ozonowania w utylizacji odpadów składowiskowych. W drugim chodzi o zmniejszenie udziału chloru w uzdatnianiu wody pitnej dzięki ozonowaniu. W trzecim mamy przykład zastosowania ozonu jako alternatywy w przemyśle konstrukcyjnym, co w znacznym stopniu ogranicza emisję zanieczyszczeń bez strat jakościowych. Te przykłady dobitnie świadczą o tym, że wdrażanie technologii opartych na ozonowaniu JEST EKOLOGICZNE. A co za tym idzie:

Firmy stosujące technologie oparte na ozonowaniu biorą aktywny udział w ratowaniu zagrożonego środowiska.