Informacje
Wszechstronność ozonowania

Wszechstronność ozonowania

Ozonowanie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i gospodarki. Najczęściej stosowane jest w dezynfekcji i odgrzybianiu pomieszczeń, urządzeń lub pojazdów, oczyszczaniu wody (pitnej, basenowej) oraz ścieków, a także w dezodoryzacji pomieszczeń (np. po pożarach lub powodziach). Na tym jednak lista się nie kończy… Zapraszamy na krótki przegląd wybranych prac, poświęconych ocenie przydatności ozonowania w konkretnych branżach.

W roku 2006 miesięcznik Przemysł Chemiczny opublikował pracę pt. Ozonowanie olejów roślinnych (autorzy: Kinga Skalska, Stanisław Ledakowicz, Jan Perkowski, Henryk Fidos, Barbara Sencio).

Link:

Czytamy w niej m.in.:

Jedną z metod znaną od wielu lat jest ozonoterapia, wykorzystująca bakterio-, grzybo- i wirusobójcze właściwości ozonu. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt że nie stwierdzono
do tej pory uodparniania się mikroorganizmów na działanie ozonu. Ozon może być stosowany w postaci gazowej, jako ozonowana woda lub jako ozonowane oleje roślinne.
(…)
Ozonowana oliwa znajduje zastosowanie zwłaszcza przy rozległych infekcjach grzybiczych,
a także do dezynfekcji ran i w celu przyśpieszenia procesu gojenia.
(…)
Stwierdzono, że olej słonecznikowy może być dobrym zamiennikiem oliwy z oliwek ze względu na zbliżone wartości liczby nadtlenkowej uzyskane po ozonowaniu.


Na stronie IPPC Polska, redagowanej przez Departament Ochrony Środowiska znajduje się poradnik branżowy pt. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży celulozowo – papierniczej.

Link:

Czytamy w nim:

Stopień ozonowania pozwalał uzyskać redukcję toksyczności ścieków w granicach 70-90% oraz redukcję zawartości tanin i lignin o 70-95%.
(…)
Wyniki uzyskane przez badaczy kanadyjskich wskazują, że najbardziej efektywny układ oczyszczania dla tego rodzaju ścieków powinien obejmować sekwencję procesów:
Oczyszczanie biologiczne – Ozonoliza – Końcowy stopień biologiczny np. biofiltracja ze stałym złożem.


W roku 2015 serwis Ogrodinfo.pl opublikował pracę dr Pawła Michalskiego pt. Ozonowanie poprawia trwałość owoców.

Link:

Czytamy tam:

Ozonowanie to technologia pozwalająca wydłużyć trwałość owoców na skutek ich dezynfekcji. Ozon jest bardzo silnym utleniaczem i nawet w niewielkich ilościach przyczynia się do likwidacji nie tylko bakterii i grzybów, lecz także wirusów, toksyn i innych szkodliwych związków.
(…)
Owoce pozbawione kontaktu z patogenami są bardziej trwałe, przez co mogą pozostać w obrocie handlowym dłużej. Jest to szczególnie istotne dla wydłużenia okresu podaży owoców na rynku.


W roku 2005 czasopismo naukowe Ochrona Środowiska opublikowało pracę pt. Badania nad skutecznością usuwania mikrocystyny LR w układzie oczyszczania wody w Tomaszowie Mazowieckim (autorzy: Kabziński A., Macioszek B., Szczukocki D., Juszczak R., Skowron W., Zawadzka A.).

Link:

W końcowym wniosku czytamy:

Ozonowanie dawką 3,0 ÷ 5,5 gO3/m3 było najskuteczniejszym etapem usuwania mikrocystyny LR w układzie oczyszczania wody (50,3%).

Powyższe przykłady dotyczą zastosowania ozonowania w branży olejowej, celulozowo-papierniczej, owocowo-warzywnej oraz wodociągowej. Chcąc zaprezentować cały wachlarz możliwości wykorzystania ozonu, wraz z naukowymi argumentami, należałoby wydać w tym celu grubą książkę. Ale nawet te cztery przykłady dobitnie świadczą o tym, że ozonowanie jest efektywną i atrakcyjną technologią, mogącą przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki.