Informacje
Ozon w walce ze szkodnikami

Ozon w walce ze szkodnikami

Zastosowanie ozonu w rolnictwie jest bardzo szerokie i obejmuje niemal wszystkie możliwe sposoby wykorzystania tego gazu. Efektem może być dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń, mięsa, warzyw i owoców, produktów spożywczych, uzdatnianie wody, biodegradacja ścieków oraz wycieków składowiskowych… A także walka ze szkodnikami.

Trojszyki, wołki, omacnice, gryzki, wywilżny, kuczmany, ptaszyńce – to nazwy, które przeciętnemu czytelnikowi niewiele mówią, natomiast doskonale są znane producentom rolnym. Mowa oczywiście o owadach, które potrafią zrobić spustoszenie zarówno w hodowlach zwierzęcych, jak i w uprawach rolnych, tudzież w przechowalnictwie płodów rolnych. Najbardziej rozpowszechnioną metodą walki ze szkodnikami jest chemia. Ale środki chemiczne są niestety mieczem obosiecznym, o czym producenci doskonale wiedzą, a konsumenci już niekoniecznie… Jak natomiast ze szkodnikami radzi sobie ozon?

W roku 2017 Wiadomości Drobiarskie opublikowały artykuł OZON W PRODUKCJI ROLNICZEJ – ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI JEGO WYKORZYSTANIA W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ, autorstwa dra inż. Jerzego Mirosława Kupca.

Link:

Oto kilka wybranych cytatów:

Badania prowadzone w przechowalniach zbóż udowodniły, że ozon przenika przez masę ziarna i niszczy szkodniki we wszystkich warstwach. W przypadku trojszyków gryzących i wołka kukurydzowego 100% śmiertelności uzyskiwano przy 50 ppm po 3 dniach, natomiast gąsienic omacnicy spichrzanki po 6 dniach. Przy 25 ppm w okresie 5 dni osiągano śmiertelność wołka kukurydzowego i trojszyków gryzących na poziomie 90%, a larw omacnicy spichrzanki na poziomie 75%.
(…)
Ozon bardzo dobrze działa na kurzolubki. Przy temperaturze 25°C, wilgotności względnej RH = 75% i stężeniu ozonu na poziomie 0,19 – 10,62% (v/v) roztocza kurzu giną bardzo szybko.
(…)
muchówki Culicoides variipennis (kuczman), wywołujące chorobę niebieskiego języka, atakującą głównie owce, rzadziej bydło czy kozy, giną całkowicie po 60 minutach ozonowania.
(…)
Fumigacja ozonem 9 t kukurydzy przy stężeniu 50 ppm przez 3 dni powoduje śmiertelność dorosłych trojszyka gryzącego, wołka kukurydzowego i larw omacnicy spichrzanki na poziomie 92–100%. Mklik mączny reaguje śmiertelnością jaj na poziomie 77,9% przy 400 ppm ozonu. Sto procent śmiertelności można uzyskać przy 5-godzinnej ekspozycji.

Metoda walki ze szkodnikami za pomocą ozonowania nie pociąga za sobą praktycznie żadnych szkodliwych produktów ubocznych, ani nie wpływa negatywnie na jakość produktów czy zdrowie zwierząt bądź upraw (pod warunkiem zachowania odpowiednich kryteriów oraz środków ostrożności). Nie wpływa też negatywnie na środowisko. Zacytowana wyżej skuteczność z pewnością daje do myślenia i stawia ozonowanie w rzędzie najbardziej efektywnych i opłacalnych sposobów usuwania szkodników.