Informacje
Efektywność ozonowania

Efektywność ozonowania

Czy warto stosować ozonowanie, jako metodę dezynfekcji? Każdy, kto choć raz zadał sobie takie pytanie, z pewnością zadał także następne: Co mi z tego przyjdzie? Wdrażanie nowej metody wiąże się zwykle z dodatkowymi nakładami. Czy te nakłady się zwrócą? Jakie wymierne korzyści płyną z dezynfekcji ozonem?

Wszyscy przedsiębiorcy, mający cokolwiek wspólnego z produkcją, magazynowaniem bądź przetwórstwem produktów spożywczych, mają też na ogół do czynienia z problemem o nazwie DEZYNFEKCJA. Jest to bowiem element działalności, którego nie sposób ominąć. Brak dezynfekcji to niemal pewne straty, wynikające z aktywności bakterii, wirusów, grzybów i wszelkich drobnoustrojów. Dezynfekcja jest jednak mieczem obosiecznym i typowym złem koniecznym. Wszelkie stosowane metody, wśród których przeważają związki chloru, powodują straty jakości produktów, generują koszty i często stwarzają zagrożenie dla zdrowia pracowników. Czy na tym tle ozonowanie wypada korzystniej pod kątem efektywności, czyli korzystnego bilansu zysków i strat?

W roku 2015 kwartalnik Acta Agrophysica, którego wydawcą jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, opublikował artykuł pt. Efektywność ozonowania w eliminowaniu grzybów toksynotwórczych oraz ich metabolitów - aflatoksyn w wilgotnym ziarnie kukurydzy. Autorzy: Daniłkiewicz D., Sachadyn-Król M., Jackowska I., Wlazło L. Wszyscy zainteresowani mogą sobie artykuł w całości i nieodpłatnie przeczytać na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA, pod adresem: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.agro-33755601-cd03-4eee-8a3a-c30eaa72e19d

W tym miejscu pozwolimy sobie jedynie na krótki, lecz jakże znamienny cytat:

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:
1. zastosowanie gazowego ozonu w stężeniu 2 mg·dm–3 przez 180 minut pozwala na niemal całkowitą redukcję (99%) ogólnej liczby grzybów pleśniowych, w tym toksynotwórczych;

2. poddanie wilgotnej kukurydzy działaniu ozonu o stężeniu 2 mg·dm–3 przez 15 minut redukuje zawartość aflatoksyn o 42%, zaś przez 180 minut – niemal o 100%;

3. użycie ozonu jest bardzo skuteczną metodą eliminacji aflatoksyn obecnych w ziarnie kukurydzy, zwiększającą bezpieczeństwo mikrobiologiczne przechowywanego wilgotnego surowca do produkcji pasz i żywności.

Badania naukowe oraz sprawozdania z nich są argumentami dużo cięższego kalibru, niż reklamy i publikacje marketingowe. Za ozonowaniem świadczą fakty oraz autorytety, które potwierdzają w pełni efektywność tej metody.