Ozonowanie Blue Planet

Sposoby ozonowaniaSposób ozonowania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Do ozonowania/dezynfekcji pomieszczenia np. o powierzchni 12m2 możemy użyć generatora o wydajności 7g/h który powinien nam utrzymać stężenie ozonu w pomieszczeniu 0,5 - 6 ppm.

Przed przystąpieniem do ozonowania musimy zamknąć okna i drzwi oraz uszczelnić otwory wentylacyjne aby uzyskać maksymalne stężenie progowe. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie i zwierzęta, ponieważ ozon w dużym stężeniu jest bardzo szkodliwy!Generator należy ustawić w bezpiecznym, stabilnym miejscu (najlepiej na podwyższeniu) tak aby jego wlot oraz wylot nie były niczym ograniczone. Aby przeprowadzić dezynfekcję, usunąć nieprzyjemne zapach musimy utrzymać stężenie ozonu przez min. 30min.Ustawić na generatorze czas ozonowania włączyć urządzenie i opuścić pomieszczenie.Po upływie nastawionego czasu można wejść do pomieszczenia w masce gazowej całotwarzowej i otworzyć okna w celu szybkiego przewietrzenia. Z ozonowanego pomieszczenia można korzystać po minimum godzinnym wietrzeniu. Ze względu na różne powody nieprzyjemnego zapachu, może zajść potrzeba powtórnego ozonowania.Ze względu na krótki czas połowicznego rozpadu ozonu, znaczne wydłużanie czasu pracy urządzenia w przypadku większych pomieszczeń nic nie daje. W przypadku większych pomieszczeń należy wybrać model o większej wydajności albo uruchomić więcej niż jeden generator. Można też podzielić pomieszczenie na mniejsze, na przykład za pomocą foli malarskiej.

Sposób ozonowaniapo pożarze.

Do ozonowania po pożarach potrzebne jest bardzo duże stężenie ozonu od około 90mg/m3 (42ppm).

Generator ozonu, który poradzi sobie z takim wyzwaniem to: DS 32, DS 46, DS 64, Atom II, DST 30, DST 50.

W zależności od kubatury ozonowanego pomieszczenia musimy mieć dobrane urządzenie o odpowiedniej wydajności produkowanego ozonu. W dużym przybliżeniu możemy przyjąć zasadę 1,15g/h wytwarzanego ozonu /1m3 pomieszczenia.

Przykładowo: dla pomieszczenia o powierzchni 16m2 i wysokości 230cm czyli około 36,8m3 odpowiednim urządzeniem do usunięcia zapachów spalenizny będzie DS 32 lub DST 30 z koncentratorem tlenu. Dla pomieszczenia około 30m2 będziemy potrzebować generatora DS 46 lub DST 50 z koncentratorem tlenu.

Proces ozonowania możemy zacząć po usunięciu wszystkich widocznych skutków po pożarze! Ozonowanie powinno trwać minimum 45min w kilku cyklach na przemian z wietrzeniem/napowietrzeniem ozonowanej kubatury aż do uzyskania pożądanego efektu.

Ozonowanie kabin pojazdów samochodowych i układów klimatyzacji w pojazdach.

DS 7 lub DS 14 (w pozycji na 7g/h)DS 7 jest najsłabszym generatorem z rodziny DS. który nadaje się do ozonowania kabin pojazdów. W tym celu umieszczamy generator w kabinie w takim miejscu aby wlot nie był niczym zasłonięte oraz wylot miał co najmniej 30cm do przeszkody. Uruchomić pojazd /włączyć klimatyzacje na minimalną temperaturę/ nadmuch na 60% mocy /obieg zamknięty/ nadmuch na szybę. Ustawić czas na urządzeniu na 30min/włączyć generator/opuścić kabinę i zamknąć szczelnie pojazd.

Po upływie 15min otworzyć wszystkie drzwi na około 1 min w celu napowietrzenia kabiny. Po zabiegu otworzyć drzwi pojazdu i wietrzyć przez minimum 10min. na zewnątrz warsztatu. DS 14 lub DS 32 w pozycji 14g/h ozonować przez 20min z minutowym wietrzeniem w połowie zabiegu.

Podane powyżej wskazówki są orientacyjne i nie są wiążącą instrukcją wykonywania zabiegów ozonowania.

Zaawansowana technologia ozonowania zapewniająca pełne bezpieczeństwo produktów oraz prostotę użytkowania, wywołuje coraz większe zainteresowanie wśród dużej liczby przedsiębiorstw rozważających zakup tych systemów, których technologia zdobyła już szerokie uznanie i zaufanie klientów na całym świecie.


ozon Ozonowanie
Na czym polega?
Co daje ozon?
[zobacz więcej]

DS-7 Produkty
Czym ozonować?
Jak najskuteczniej?
[zobacz więcej]

mail Kontakt
Masz pytania?
Wątpliwości?
[zobacz więcej]


BLUE PLANET

Naszą dewizą jest jakość, a nie ilość.

ozon
Ozonowanie
Na czym polega?
Co daje ozon?
[zobacz więcej]

DS-7
Produkty
Czym ozonować?
Jak najskuteczniej?
[zobacz więcej]

mail
Kontakt
Masz pytania?
Wątpliwości?
[zobacz więcej]

copyrights © Wszystkie prawa zastrzeżone.